Signal line filters

Audio, DVI & USB data line filter

7895 series Afgesloten kamer-doorvoer voor snelle DVI- en USB 2.0-communicatieverbindingen.

UTP Data line filter

7894 series EMI afgeschermde ruimte en kooidoorvoer door Faraday voor snelle RS232C / Ethernet / ...

8090 - Signal line filters

8090 series Deze reeks signaalfilters wordt gebruikt voor telefoon-, datacommunicatie-, besturings- en brandalarm.