Magnetische afscherming laagfrequent (MuFerro™ 6800)

Voor het afschermen van laagfrequente magnetische velden. Deze velden worden veroorzaakt door installaties waardoor hoge stromen lopen, bijvoorbeeld transformator ruimtes, bovenleidingen, busbar systemen, schakelkasten en nabij hoogspanningskabels.

Inpandige transformator ruimtes

Frequenties van deze magnetische velden zijn vaak 50/60 Hz. Maar dit MuFerro materiaal is geschikt voor magnetische afscherming in een frequentie bereik van 10 Hz tot 100 kHz.


Voordelen

  • Kosten effectieve oplossing
  • Tot 95% veld reductie en meer
  • Flexibel ontwerp
  • Meet rapportage
  • 10 jaar garantie

MuFerro combineert permeabiliteit- en verzadigingskarakteristieken welke het uitermate geschikt maken voor het afschermen van laagfrequente magnetische velden.

Magnetische veldsterkte meting
Magnetische veldsterkte meting
MuFerro™ 6800 wall shielding
MuFerro™ 6800 muur afscherming

Waarom afschermen

Magnetische velden vormen een serieuze bedreiging voor de gezondheid. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat bij blootstelling aan magnetische velden van > 300nT of 0,003 Gauss de kans op leukemie bij kinderen toeneemt. Ook heeft onderzoek uitgewezen dat mensen nabij hoogspanningskabels een hogere kans hebben om aan Alzheimer te overlijden. Daarnaast zijn er tal van gezondheidsklachten die in verband gebracht worden met blootstelling aan magnetische velden, bijv. hoofdpijn, depressie en slapeloosheid. Beleidsadvies van VROM aan gemeenten is dan ook bij nieuwe situaties (bijv hoogspanninglijnen) onder de 0,4 μT te blijven. Ook het landelijk centrum medische geneeskunde adviseert blootstelling aan magnetische velden hoger dan 0,4 μT=400nT te vermijden.

Naast deze negatieve effecten op de gezondheid kunnen sterke magnetische velden ook elektronica in de directe omgeving verstoren of zelfs onherstelbare schade toebrengen. Magnetische velden verstoren gevoelige metingen in ziekenhuizen of laboratoria.

Transformator ruimte
Transformator ruimte

Toepassingen

  • Trafo ruimtes (al dan niet inpandig)
  • Elektriciteit centrales
  • Aluminium smelterijen
  • Nabij tram, trein en metro tracés
  • Alles wat magnetische velden kan veroorzaken (hoge stromen)

Holland Shielding Systems B.V. kan magnetische afscherming realiseren zelfs nadat de transformator is geplaatst. Voor het afschermen van gehele gebouwen of ruimtes wordt het afschermende materiaal aangebracht op muren, plafond en vloer. Dit beschermt zowel mensen als elektronica.


Metingen

Alvorens de afscherming te plaatsen kan eerst een site survey (magnetische veld sterkte meting) worden uitgevoerd. Tijdens deze meting wordt vastgesteld wat het heersende magnetische veld is en wordt de waarschijnlijke bron gelokaliseerd. De meetresultaten worden in een rapportage uitgewerkt.

Meetopstelling
Meetopstelling

Voorbeeld project

Een van onze klanten werd door ruimte gebrek gedwongen een werkplek creëren in een ruimte die voorheen als opslag ruimte werd gebruikt. De betreffende ruimte was echter gesitueerd boven enkele transformator ruimtes. Nadat de magnetische velden werden opgemerkt door flikkerende beeldschermen werd ons gevraagd een meting uit te voeren. Hieruit bleek dat de magnetische veld sterkte ver boven de voorgestelde norm lag en 750 nTesla bedroeg. Het magnetische veld werd gereduceerd door een paraplu-constructie van MuFerro™ 6800 tot 80 nTesla.

MuFerro™ 6800 plafond paraplu constructie
MuFerro™ 6800 plafond paraplu constructie

Onderstaand het heersende magnetische veld in nano Tesla of 10-5 Gauss voor de magnetische afscherming en na de magnetische afscherming.

Meting voor het aanbrengen van MuFerro™ 6800 (750 nTesla)
Meting voor het aanbrengen van MuFerro™ 6800 (750 nTesla)
MeasureaMeting na het aanbrengen van MuFerro™ 6800 (80 nTesla)ment after placing MuFerro™ 6800 plating
Meting na het aanbrengen van MuFerro™ 6800 (80 nTesla)

Voor onder andere de volgende bedrijven hebben wij MuFerro™ 6800 afschermingen geplaatst:

Erasmus MC
Corus
Bam Utiliteitsbouw
Defensie
Universiteit twente
Eneco
Inpandige trafo-ruimtes
Inpandige trafo-ruimtes
Transformator ruimte deuren
Transformator ruimte deuren

 

Wilt u...

Technisch datablad

Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Mu-ferro , vul het onderstaande formulier in

Geaccepteerde bestandsextensies (bij voorkeur PDF)
.ai, .bmp, .cad, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .dxt, .eps, .gif, .icd, .idw, .ipn, .ipt, .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .psd, .rar, .step, .svg, .tif, .tiff, .xls, .xlsx, .zip