Lage frequentie en hoogfrequente veldsterkte metingen op locatie

Metingen kunnen in het laagfrequente spectrum (0 Hz DC - 30 MHz) en in hoogfrequente spectrum (9 kHz -22 GHz) op een locatie van de klant

EMF Metingen/EM Meting/ElektroMagnetische straling

Elektromagnetische velden veroorzaken stroring aan elektronica of beïnvloeden de gezondheid. Het is belangrijk dit vroegtijdig te onderkennen. Dit kan op de toekomstige bouwlocatie en gedurende de bouw, zodat er geen kostenoverschrijdingen ontstaan. Metingen dienen voor het in kaart brengen van heersende elektromagnetische velden en straling van bijvoorbeeld GSM, UMTS masten en transformator huizen/ trafo ruimtes, locatiebepaling voor gevoelige meetruimtes in bijvoorbeeld ziekenhuizen of nano-laboratoria, detectie van storingsbronnen en voor onderhoudscontrole van bestaande afgeschermde ruimtes / kooien van faraday.


Magnetische veldsterkte ELF-meting

Metingen kunnen worden uitgevoerd in het laag frequente spectrum (1 Hz tot 300 kHz) voor het meten van magnetische velden rondom installaties waardoor hoge stromen vloeien, meestal 50 / 60Hz bijvoorbeeld transformator ruimtes, bovenleidingen, bushbar systemen, schakelkasten en nabij hoogspanningskabels, trein- en metrotracés.


Elektrische veldsterkte EMF-meting

Ook kunnen metingen worden uitgevoerd in het hoogfrequente spectrum (300KHz tot 22GHz) voor het meten van elektrische velden veroorzaakt door zend apparatuur / installaties waaronden C2000, GSM en UMTS zendmasten, radarsystemen, wireless devices etc.

Toetsen aan ICNIRP normeringen of alternatieve gezondheidsaanbevelingen als de SBM-2008


Toepassingen

 • Nul meting
 • Elektromagnetische velden (V/m) of (W/m2)
 • EMF meting
 • ELF meting trafo ruimte (nanoTesla)
 • Detectie storingsbronnen
 • Gestelde normen / gezondheid / milieuvergunning / arbo
 • Plaatbepaling m.b.t. gevoelige ruimtes
 • Controle meting afgeschermde ruimtes
 • Contra expertise
Inhouse antenna calibration
In-house antenne calibratie

Waarom meten

Elektromagnetische straling theoretisch benaderen is extreem ingewikkeld en door vele omgevingsvariable zo goed als onmogelijk. Vandaar dat metingen op locatie dan ook vaak noodzakelijk zijn om de heersende elektro-magnetische velden in kaart te brengen en mogelijke storingsbronnen te kunnen lokaliseren.


Voordelen

 • Meting op locatie
 • Kosten effectief
 • Heldere rapportage
 • Kennis van alle afschermdisciplines
 • Advies m.b.t. reductie van de velden
 • Certificaat

Heersende velden en geadviseerde normen

Zowel voor magnetische als elektrische velden gelden geadviseerde normen door de gezondheidsraad als limieten gesteld in de telecommunicatie wet. Met name magnetische velden vormen een serieuze bedreiging voor de gezondheid, zo heerst er maatschappelijke onrust over het causale verband tussen blootstelling aan magnetische velden en de kans op leukemie bij kinderen. Daarnaast zijn er tal van gezondheidsklachten die geassocieerd (in verband gebracht) worden met blootstelling aan magnetische velden bijv. hoofdpijn, depressie en slapeloosheid.


Gezondheid en veiligheid Metingen

Voor de veiligheid en de gezondheid van uw personeel is het belangrijk om te weten of er geen gevaarlijke velden in de buurt van hun werkomgeving zijn. Holland Shielding Systems kan een meting uitvoeren op de locatie om de huidige veldsterktes te bepalen. Deze metingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de 2013/35 / EU-richtlijn. Een gedetailleerd rapport zal een gedetailleerd overzicht geven van de veldsterktes en aanbevelingen over hoe je de werknemers kan beschermen als te hoge veldsterktes gemeten worden.


Plaatsbepaling gevoelige meetruimtes

Met het in kaart brengen van de heersende elektromagnetische velden kan tijdens de bouw, in bestaande gebouwen, of bij uitbreiding geadviseerd worden waar men het beste gevoelige meetruimtes zou kunnen positioneren (op een plaats waar zo min mogelijk elektro-magnetische straling aanwezig is). Bijv voor ziekenhuizen voor MRI/KNF ruimtes, elektronen microsocopen en in nano-laboratoria.


Controle metingen kooien van Faraday

Elke kooi heeft onderhoud nodig. Dit geldt niet alleen voor de afwerking van de deur, er kunnen veel onzichtbare oorzaken zijn waardoor en kooi "lek" raakt en niet goed meer werkt. Hiervoor voeren wij op locatie controle metingen uit. Na de meting wordt een certificaat afgegeven. Periodieke metingen zijn o.a. van belang voor ziekenhuizen en bedrijven met ISO (9000) normering.


Referenties:

Onderstaand een greep uit ons klantenportfolio

Holland Shielding Systems BV voert professionele metingen uit in het volledige Magnetische Spectrum, DC & AC en electro-magnetisch EMF in Europa en alle andere landen in de wereld.

Hieronder ziet u grafisch weergegeven welke magnetische velden er door Holland Shielding Systems BV gemeten kunnen worden.
(Voor meer informatie over onze mogelijkheden met betrekking tot magnetische veld-sterkte metingen vragen wij u contact op te nemen.)

 • SELF-veldsterkte metingen
 • ELF-veldsterkte metingen
 • VLF-veldsterkte metingen
 • LF-veldsterkte metingen
 • MF-veldsterkte metingen
 • HF-veldsterkte metingen
 • VHF-veldsterkte metingen
 • UHF-veldsterkte metingen
 • SHF-veldsterkte metingen
 • EHF-veldsterkte metingen
Magnetic field strength measurement after EMI shielding
Meting magnetische veldsterkte meting
na afscherming
Electric field strength measurement on location
Elektrische veldsterkte
meting op locatie
Veldsterkte meting op locatie
Opstelling reductie meting
Opstelling voor reductie meting
 UMTS/GSM mast
Analyse elektromagnetische meting
Analyse elektromagnetische meting
Demping karakteristiek + calibratie meting
Demping karakteristiek + calibratie meting
Reductie prestatie metingen 9KHz tot 22GHz
Reductie prestatie metingen 9KHz tot 22GHz
Opstelling test-antenne in mu-copper afgeschermde ruimte
Opstelling test-antenne in
mu-copper afgeschermde ruimte
The electromagnetic spectrum

 

Wilt u...