EMI metingen & EMC diensten

We kunnen in-house Pre-compliance testen uitvoeren om te bepalen of een apparaat niet te veel elektromagnetische straling uitstoot of als een apparaat niet te gevoelig is voor straling, zodat het mogelijk niet goed functioneert.
Ook kunnen we op uw locatie een meting uitvoeren met een breed scala aan apparatuur. Dit kan zijn om omgevingsvelden in kaart te brengen of om te bepalen waar bijvoorbeeld een nieuwe gevoelige meetruimte kan worden gebouwd.