drone EMI RFI afscherming GPS-tracking

EMI voor drones

-

Bij drones zijn de stroomkabels naar de motoren een belangrijk probleem voor het magnetische kompas. Het DC-gedeelte van de grote stromen kan een krachtig permanent veld opwekken dat het aardmagnetisch veld verstoort. Dit kan problemen veroorzaken met het magnetische kompas.

Verdere verstoring van de GPS kan worden veroorzaakt door snelle pulsen. Bij collectormotoren is dit bijvoorbeeld een vonkuitval die wordt ondersteund door de voedingsspanning en -stroom. Bij de duurdere uitvoeringen met de zogenaamde brushless motoren is de pwm besturing waarmee de motoren worden aangestuurd de grote boosdoener.

Om een groot deel van deze problemen op te lossen, wordt in de eerste plaats het verdraaien van de aanvoer- en retourleidingen verdraaid, waardoor de magnetische velden van de uitgaande en retourleidingen elkaar grotendeels opheffen.

Ook is het belangrijk dat er geen retourstroom door enig geleidend onderdeel van de drone loopt, bijvoorbeeld een aluminium constructiedeel. Vermijd dus ongewenste parallelle paden. Als de bekabeling te dicht bij het kompas komt, kun je beter met de bekabeling "meanderen" in een omweg om deze zo ver mogelijk van het kompas af te houden. Probeer te voorkomen dat het kompas zich binnen het oppervlak van een stroomlus bevindt.

Om een nog betere magnetische koppeling tussen de aanvoer- en retourleiding te verkrijgen, kan een magnetisch geleidende folie om het getwiste aderpaar worden gewikkeld.

En om ook de E-velden (die de GPS kunnen verstoren) af te schermen, kan over de magnetisch gekoppelde twist pairs een elektrisch geleidende sleeve worden gemonteerd. Deze mof moet aan één zijde geaard zijn. Welke kant dat is, zal proefondervindelijk moeten worden bepaald.

De gps-ontvanger wordt best zo hoog mogelijk op de drone gemonteerd (op de grootst mogelijke afstand van de storingsbronnen) en onder een elektrisch geleidend grondvlak. Deze moet zo kort mogelijk contact maken met de massazijde van de antenne. Gebruik dunne koperfolie als elektrisch geleidend materiaal. Dun door gewicht. Scherm bovendien alle bekabeling die storing kan veroorzaken (bijv. datakabels) af met koperfolie en aarde aan de bronzijde.

Daarnaast moet je de drone beschermen tegen elektromagnetische golven en pulsen die worden gegenereerd door anti-drone-wapens (C-UAV). We gaan graag met u in gesprek over de nieuwste technologie.

Wilt u...