EMC Richtlijn voor apparaten

Richtlijn 2004/108/EG begrenst de elektromagnetische emissies van apparatuur en vaste installaties om te voorkomen dat deze storingen bij andere apparatuur en vaste installaties veroorzaken of zelf door storingen worden beïnvloed.

Hierbij gaat het om elektr(on)ische apparaten en vaste installaties die elektr(on)ische componenten bevatten. De fabrikant of importeur moet een interne controleprocedure uitvoeren om te beoordelen of de apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten volgens de huidige richtlijn.

Huidige en toekomstige richtlijn

Richtlijn 2004/108/EG

 De huidige EMC-richtlijn

Richtlijn 2014/30/EU

Op 19 april 2016 wordt de huidige EMC-richtlijn ingetrokken en opgevolgd door Richtlijn 2014/30/EU

Wilt u...