CE-Markering

Wat is de CE markering?

De CE-markering is een wettelijk verplichte markering op een aantal productgroepen. Deze markering maakt het mogelijk de producten binnen de gehele Europese Unie te verkopen. De belangrijkste productgroepen zijn: machines, elektronica, speelgoed, persoonlijke bescherming middelen en medische hulpmiddelen.

De CE-markering is een productlabel (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest. Alle producten moeten van de CE-markering worden voorzien. Alleen producten met CE-markering mogen in/naar de EU verhandeld worden.

Aan producten die voldoen aan EU-normen voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming wordt het CE-markering verstrekt. CE staat voor Conformité Européenne. Voor circa 40 procent van alle producten bestaan verplichte eisen, bijvoorbeeld voor EMC richtlijnen. Zonder CE-markering mogen deze producten niet op de markt worden gebracht. De Europese richtlijnen gelden ook voor producten van buiten de EU.

Een test die door een onafhankelijke derde op basis van de heersende Europese normen wordt uitgevoerd bevestigt de "veronderstelling van overeenstemming". Behalve dat, zou het noodzakelijk kunnen zijn om aan diverse richtlijnen en verschillende Europese normen te voldoen - bijvoorbeeld een combinatie van de EMC Richtlijn en de Laagspannings Richtlijn.

CE Markering
CE Markering

CE markering

  • De CE markering moet bestaan uit de initialen 'CE' in vaste verhoudingen
  • Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.
  • Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.
  • Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.
  • De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm.

 

Wilt u...