Laag en hoogfrequent veldsterkte metingen op locatie

EMF Metingen/EM Meting/ElektroMagnetische straling

Elektromagnetische velden veroorzaken stroring aan elektronica of beïnvloeden de gezondheid. Het is belangrijk dit vroegtijdig te onderkennen. Dit kan op de toekomstige bouwlocatie en gedurende de bouw, zodat er geen kostenoverschrijdingen ontstaan. Metingen dienen voor het in kaart brengen van heersende elektromagnetische velden en straling van bijvoorbeeld GSM, UMTS masten en transformator huizen/ trafo ruimtes, locatiebepaling voor gevoelige meetruimtes in bijvoorbeeld ziekenhuizen of nano-laboratoria, detectie van storingsbronnen en voor onderhoudscontrole van bestaande afgeschermde ruimtes / kooien van faraday.

Magnetische veldsterkte ELF-meting

Metingen kunnen worden uitgevoerd in het laag frequente spectrum (1 Hz tot 300 kHz) voor het meten van magnetische velden rondom installaties waardoor hoge stromen vloeien, meestal 50 / 60Hz bijvoorbeeld transformator ruimtes, bovenleidingen, bushbar systemen, schakelkasten en nabij hoogspanningskabels, trein- en metrotracés.

Elektrische veldsterkte EMF-meting

Ook kunnen metingen worden uitgevoerd in het hoogfrequente spectrum (300KHz tot 22GHz) voor het meten van elektrische velden veroorzaakt door zend apparatuur / installaties waaronden C2000, GSM en UMTS zendmasten, radarsystemen, wireless devices etc.

Toetsen aan ICNIRP normeringen of alternatieve gezondheidsaanbevelingen als de SBM-2008

Toepassingen

 • Nul meting
 • Elektromagnetische velden (V/m) of (W/m2)
 • EMF meting
 • ELF meting trafo ruimte (nanoTesla)
 • Detectie storingsbronnen
 • Gestelde normen / gezondheid / milieuvergunning / arbo
 • Plaatbepaling m.b.t. gevoelige ruimtes
 • Controle meting afgeschermde ruimtes
 • Contra expertise
Magnetische veldsterkte meting na afscherming

Magnetische veldsterkte meting
na afscherming

Elektrische veldsterkte

Elektrische veldsterkte
meting op locatie

Inhouse antenna calibratie
Inhouse antenne calibratie

Veldsterkte meting op locatie

Waarom meten

Elektromagnetische straling theoretisch benaderen is extreem ingewikkeld en door vele omgevingsvariable zo goed als onmogelijk. Vandaar dat metingen op locatie dan ook vaak noodzakelijk zijn om de heersende elektro-magnetische velden in kaart te brengen en mogelijke storingsbronnen te kunnen lokaliseren.

Voordelen

 • Meting op locatie
 • Kosten effectief
 • Heldere rapportage
 • Kennis van alle afschermdisciplines
 • Advies m.b.t. reductie van de velden
 • Certificaat

Heersende velden en geadviseerde normen

Zowel voor magnetische als elektrische velden gelden geadviseerde normen door de gezondheidsraad als limieten gesteld in de telecommunicatie wet. Met name magnetische velden vormen een serieuze bedreiging voor de gezondheid, zo heerst er maatschappelijke onrust over het causale verband tussen blootstelling aan magnetische velden en de kans op leukemie bij kinderen. Daarnaast zijn er tal van gezondheidsklachten die geassocieerd (in verband gebracht) worden met blootstelling aan magnetische velden bijv. hoofdpijn, depressie en slapeloosheid.

Opstelling reductie meting

UMTS/GSM Mast

Analyse elektromagnetische meting

Analyse elektromagnetische meting

Demping karakteristiek + calibratie meting

Demping karakteristiek + calibratie meting
 

Plaatsbepaling gevoelige meetruimtes

Met het in kaart brengen van de heersende elektromagnetische velden kan tijdens de bouw, in bestaande gebouwen, of bij uitbreiding geadviseerd worden waar men het beste gevoelige meetruimtes zou kunnen positioneren (op een plaats waar zo min mogelijk elektro-magnetische straling aanwezig is). Bijv voor ziekenhuizen voor MRI/KNF ruimtes, elektronen microsocopen en in nano-laboratoria.

Controle metingen kooien van Faraday

Elke kooi heeft onderhoud nodig. Dit geldt niet alleen voor de afwerking van de deur, er kunnen veel onzichtbare oorzaken zijn waardoor en kooi "lek" raakt en niet goed meer werkt. Hiervoor voeren wij op locatie controle metingen uit. Na de meting wordt een certificaat afgegeven. Periodieke metingen zijn o.a. van belang voor ziekenhuizen en bedrijven met ISO (9000) normering.

 

Reductie prestatie metingen 9KHz tot 22GHz

Reductie prestatie metingen 9KHz tot 22GHz

Opstelling test-antenne in mu-copper afgeschermde ruimte

Opstelling test-antenne in
mu-copper afgeschermde ruimte

Referenties: Onderstaand een greep uit ons klantenportfolio

Referenties

Holland Shielding Systems BV voert professionele metingen uit in het volledige Magnetische Spectrum, DC & AC en electro-magnetisch EMF in Europa en alle andere landen in de wereld.

Hieronder ziet u grafisch weergegeven welke magnetische velden er door Holland Shielding Systems BV gemeten kunnen worden.
(Voor meer informatie over onze mogelijkheden met betrekking tot magnetische veld-sterkte metingen vragen wij u contact op te nemen.)

 • SELF-veldsterkte metingen
 • ELF-veldsterkte metingen
 • VLF-veldsterkte metingen
 • LF-veldsterkte metingen
 • MF-veldsterkte metingen
 • HF-veldsterkte metingen
 • VHF-veldsterkte metingen
 • UHF-veldsterkte metingen
 • SHF-veldsterkte metingen
 • EHF-veldsterkte metingen

Het electromagnetisch spectrum

Laag en hoogfrequente veldsterkte metingen / elektromagnetische straling Laag en hoogfrequente veldsterkte metingen / elektromagnetische straling Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.4/5 based on 5 customer reviews
In stock
Product description: Laag- en hoogfrequente metingen op locatie | Holland Shielding Systems BV.

Afgeschermde racks

1500

Clip-on PCB shielding system

Hoe kunt u bestellen